Rozvozy pre firmy

Rozvozy sme sa rozhodli realizovať vlastným autom, nakoľko nami požadované kritéria neboli naplnené zo strany kuriérskych služieb.
Najmä časový harmonogram a osobný prístup k zákazníkovi. Koncept Varila kašičku je orientovaný na podporu prírody a okolia.
Naše zálohované sklenené zero waste balenia sú toho dôkazom. Voľba automobilu na rozvozy bola v podobnom duchu s citom pre šetrné zaobchádzanie k prostrediu.
Zaobstarali sme si použité ale vo výbornom stave auto Fiat Qubo NaturalPower CNG. Výhody sú aj ekonomické ale najmä hlavný rozdiel je vo výrazne lepších emisiách.

 

Logo Varila Kašičku, čierne na bielom.

  • Spaľovaním CNG nevznikajú takmer žiadne tuhé častice (sadze).
  • CNG produkuje menej škodlivých skleníkových plynov, najmä oxidov síry (-99 %), oxidov dusíka (-75 %), oxidov uhlíka (-50 %),
    polyaromatických uhľovodíkov (-45 %) a pevných častíc (-86 %).
  • CNG má veľmi dobré antidetonačné vlastnosti (oktánové č. 130), chod motora je tak tichší.
  • Pri prípadnom úniku sa zemný plyn rozptýli v atmosfére a tak nedôjde k znečisteniu pôdy, povrchových a podzemných vôd.
  • Väčšia bezpečnosť – systémy CNG podliehajú prísnym normám. Vzhľadom k vysokým pracovným tlakom CNG bezpečnosti vozidiel je
    venovaná zvýšená pozornosť a výsledkom je bezpečnejší spôsob uloženia pohonných hmôt v tlakových nádobách.
  • CNG autá vykazujú zníženie hladiny hluku o 10-15 dB.

10 ks kaší

20 ks kaší

50 ks kaší

Objednávka rozvozu pre firmy 10-50 ks
Nad 50 ks - cena dohodou - kontaktný formulár
Menu